Футбол

Чемпионат АФЛ 2018 Высший дивизион
Чемпионат АФЛ 2018 Первый дивизион
Открытый Чемпионат Автолиги 2018
Кубок четырех 2017
Чемпионат АФЛ 2017 Высший дивизион
Чемпионат АФЛ 2017 Первый дивизион
Открытый Чемпионат Автолиги 2017
Чемпионат АФЛ 2016 - Высший дивизион
Чемпионат АФЛ 2016 - Первый дивизион
Чемпионат АФЛ 2016 - Второй дивизион
Чемпионат КФЛ 2016
Открытый Чемпионат Автолиги 2016
Кубок Чемпионов Автолиги 2016